چهارشنبه, 06 اسفند 1399
ورود

ورود به محیط کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

استاندارد هر نشریه برای پذیرش و چاپ مقاله در بیشتر نشریات ISI متفاوت است که می بایست بر اساس موازین همان نشریه تنظیم و ارسال گردد. ولی به صورت کلی می توان ویژگی های زیر را برای مقالاتی که برای اینگونه نشریات ارسال می شوند در نظر گرفت:

عنوان مقاله ۵-۱۵ کلمه
چکیده : ۲۵۰ -۲۰۰ کلمه
لغات کلیدی : ۶-۸ کلمه
مقدمه : ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کلمه
مروری بر تحقیقات مرتبط و چهار چوب مفهومی تحقیق ۲۰۰۰ – ۱۰۰۰ کلمه
مروری بر تحقیق (Methodology) 1000 – ۵۰۰
(نوع تحقیق ، جامعه تحقیق و نمونه برداری ، مشخصات شرکت کنندگان ، ابزار تحقیق – روش گرد آوری داده ها ، مسائل اخلاقی )
نتایج : ۱۰۰۰ – ۱۵۰۰
نتایج توصیفی – نتایج تحلیلی ( پاسخ به اهداف )
بحث و نتیجه گیری ۱۰۰۰-۱۵۰۰
(خلاصه نتایج ، مقایسه با نتایج دیگران ، محدودیتها و توصیه ها)
تعداد کل لغات برای یک مقاله آی اس ای ۴۰۰۰-۷۰۰۰ کلمه

مرکز ترجمه متون ترزبان، وابسته به موسسه فرهنگی پاژ، به شماره ثبت 1589 دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پاسخگویی فوری : 09367738646