مقاله خود را تا حد امکان واضح و روشن بنویسید. ممکن است شما در نتیجه یک کار تحقیقی سنگین و طولانی ، یک مقاله خوب تهیه کرده باشید. اما زبان شما در حدی نباشد که بتوانید یک مقاله روان بنویسید. بنابراین از یک مترجم خبره برای این کار استفاده نمایید و ترجمه مقاله خود را به او بسپارید. همچنین دقت داشته باشید که ژورنال های ISI برای داوری مقاله شما از داورهای مختلف استفاده می کنند که لزوما همگی زمان کافی برای بررسی مقاله شما اختصاص نمی دهند. بنابراین باید مقاله شما طوری باشد که به راحتی بتوان آن را در چیزی حدود ۳۰ دقیقه بررسی و متوجه شد. با انجام این کار ، تقریبا خیالتان راحت خواهد بود که مرحله بعدی ، پرداخت هزینه چاپ مقاله ISI خواهد بود.

در نوشتن مقاله ISI ، بعضی قسمت ها حتما باید در متن موجود باشند. در غیر اینصورت ممکن است مقاله شما مورد بررسی قرار نگیرد.

حتما این موارد را در مقاله خود جای دهید:

Abstract
Introduction
Conclusion
Results
Discussion
Model

داوران ژورنال های ISI ، ابتدا چکیده مقاله ، مقدمه و نتیجه گیری شما (با وجودی که در انتهای مقاله قرار دارد) را مرور می کنند. سپس اگر مورد تایید آنها قرار گیرد وارد جزییات مقاله خواهند شد.
در مقدمه مقاله خود ، تاریخچه کوتاهی از تحقیقات مشابه کار خود بنویسید و همچنین توضیح مختصری در مورد مزیت و برتری کار خود بدهید. یعنی اینکه چرا شما بار دیگر روی آن موضوع کار کرده اید.
برخی از ژورنال ها ، از شما می خواهند تا داورهایی را بابت داوری مقاله خود معرفی کنید. دقت کنید که حتی اگر یک ژورنال این درخواست را از شما نمی کند ، در نامه ای جداگانه به editor آن ژورنال ، نفراتی را به عنوان داور معرفی کنید. این کار از احتمال اینکه مقاله شما به دست افراد بی تجربه و بی ربط بیفتد جلوگیری می کند. البته داور هایی که معرفی می کنید باید افراد معتبر و مرتبط باشند.
به هیچ وجه از منبعی که در مقاله خود استفاده ای از آن نکرده اید نام نبرید. زیرا معمولا داوران کلیه منابع را بررسی کرده و با محتوای شما تطبیق می دهند. همچنین اگر مقاله شما کپی شده از مقاله ای دیگر باشد که در هر ژورنالی به چاپ رسیده است ، بی درنگ رد می شود.